Başvuru Aşaması

Sürece dahil olabilmeniz için öncelikle başvuru yapmalı ve kabul edilmelisiniz.

Başvurunun Yapılması

Adayların başvuru yaptığı aşamadır. Başvurular yüz yüze ya da iletişim adresine CV göndererek kabul edilir.

Yönetim Kurulu Tarafından Başvurunun İncelenmesi

Kurumumuza yapılan başvurular yönetim kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulur.

Uygun Görülen Adaylara, Yüz Yüze Görüşme İçin Randevu Tarihinin Verilmesi

Yönetim Kurulu ön incelemesinden geçen ve mülakat için uygun görülen adaylara yüz yüze görüşme ve değerlendirme için randevu tarihi verilir.

Mülakatın Yapılması

Randevu tarihinde görüşme için gelen adaylarla şu konu başlıkları altında görüşme gerçekleştirilir.

  • Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğu
  • Sahip olduğu teknik ve zihni yeterlilik
  • Kişilik ve uyumluluk
  • Diğer konular
Mülakatı Başarı İle Tamamlayan Adaylardan İşe Alınacakların Yönetim Kurulu Tarafından Oy Birliği İle Seçilmesi

Mülakatı olumlu geçen adaylar, mülakatta almış oldukları puan sırasına göre değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından oy birliğine göre seçilir.

Değerlendirme Aşaması

Kabul edilen adaylar için iki aylık deneme süreci başlar.

İşe Alınan Adaylara Eğitmen ve Danışman Tahsis Edilmesi

İşe alınan adaylara yeteneklerine ve pozisyonlarına uygun olan eğitmen ve danışman personel tahsis edilir.

Adayların 2 Aylık Deneme Süresine Tabi Tutulması

Yeni çalışanlar 2 aylık deneme sürecine girerler. Süreci başarıyla tamamlayanlar kadrolu olarak çalışmaya başlarlar.

Kariyer

Deneme süreci sonunda başarılı olan adaylar işe alınırlar ve kariyer imkanlarına sahip olurlar.

Tüm Personele Ait Başarı Değerlendirme Analiz Raporları Mevcuttur

İşe alınan adaylara yeteneklerine ve pozisyonlarına uygun olan eğitmen ve danışman personel tahsis edilir.

Yıllık Değerlendirme

Kendi departmanında en başarılı personel yıllık olaram değerlendirilir. Başarılı personel,
yıl sonunda yapılan genel kurulda belirlenir.

Ödüllendirme

Genel Kurulca başarılı olduğu değerlendirilen personelin terfi, ikramiye ve promosyon ile ödüllendirilmesine karar verilir.

Whatsapp