kalite-kontrol-yazilimi
  • Müşteri odaklıdır
  • Taktik ve Stratejik Hedefler Belirlenebilir
  • Personel Eğitimi Planlanabilir
  • Ürün ve Personel Analizi Yapılabilir
  • Süreç Kontrolü Yapılabilir
  • Ücretsiz,limitsiz ve kaliteli teknik destek

Kalite Yönetimi Neden Önemlidir ?

Toplam Kalite Yönetimi (T.K.Y) kalite yönetiminde üst yönetimin sorumluluğu, her seviyede ve her alanda kalite yönetimine ilişkin eğitim faaliyetleri, kalite geliştirmenin sürekli olması, kalite kontrol çemberleri içinde tüm iş gücünün kalite pekiştirme faaliyetlerine katılmalarının sağlanmasıdır.
İşletmeler müşterilerinin isteklerini karşılayabildikleri sürece ayakta durabilirler. Müşteri taleplerine cevap verebilmek, toplumun değişik ihtiyaçlarını kaliteli bir üretimle en uygun ve en kısa zamanda karşılayabilmektir. Kalite anlayışını işletmenin bütün birimleri ve iş görenlerine yayarak toplam kalite anlayışını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bunun için de işletme kendi açısından kaliteli üretimin ne kadar önemli olduğunu bilecek ve uygulayacaktır.

Faydaları
Kaliteyi Artırır
Maliyetleri Azaltır
Verimliliği Artırır
Sürekli İyileşme ve Gelişme Sağlar